Akut İnhalasyon Hasarı
Dr. Nur Şafak ALICI

Özet10.5152/gghs.2019.022

Akut inhalasyon hasarı (AİH); inhale edilen çeşitli formlardaki kimyasal, irritan, toksik maddelerin ve solunan dumanın ısısından dolayı termal etkinin solunum yolu ve akciğer dokusuna verdiği zararı ifade eden nonspesifik bir tanımlamadır. Bu maddeler gaz halinde veya havada katı (toz) ya da sıvı (aerosol) halde asılı durumda inhalasyon yoluyla vücuda girer. Farklı mekanizmalar ile etki edebilir. Lokal ve irritan veya sistemik toksik etkilere neden olabilirler(1). Bu etkiler maruz kalınan maddenin kimyasal yapısı, çapı, suda çözünürlüğü gibi özellikleri nedeniyle oluşur. Solunum sisteminin farklı seviyelerinde pulmoner epitel hasarına yol açabilirler, sistemik emilim ile asfiksiye veya sistemik etkilere neden olabilirler. İrritasyon ve direk hasar ile; rhinit, trakeit, bronşit, bronşiyolit, alveoilit gibi her seviyedeki klinik görünümler geniş bir yelpaze gösterebilir. Ayrıca, karbon monoksit ve siyanit gibi sistemik toksinler ise asfiksan olarak oksijenin alımını, vücutta taşınmasını veya kullanımını engelleyebilirler. Birçok kimyasal madde- ajan veya yanık vakalarında termal etki ile inhalasyon hasarı oluşabilir. Sonuç olarak inhalasyon hasarı, pulmoner irritasyon, asfiksanlar (basit, kimyasal) ve termal hasar ile oluşur. AİH genellikle hızlı toparlayan bir tablo olsa da uzun dönemde komplikasyonlara ve hatta ölüme neden olabilir

Anahtar Kelimeler: Toksik inhalasyon, duman, alveolar hasar, mesleki maruziyet
[ PDF ]