Diğer Pnömokonyozlar ve Metallere Bağlı Akciğer Hastalıkları
Dr. Nurhan KÖKSAL, Dr. Servet KAYHAN

Özet10.5152/gghs.2019.023

Genel olarak solunan tozun akciğerde birikmesi ve buna karşı oluşan fibrozis pnömokonyoz olarak tanımlanmaktadır. İlk tanımlandığında madenci hastalığı iken, şimdi değişen endüstri kolları ile birlikte nükleer, bilgisayar ve uzay sanayide çalışanlarda da görülmektedir. Silikozis halen en sık görülen pnömokonyozdur. Biz burada daha nadir görülen pnömokonyoz etkenlerini gözden geçireceğiz. Bunlar insan yapımı sentetik lifler cam elyaf (ManMadeVitreousFibers-MMVF) veya insan yapımı mineral lifler (Man Made Mineral Fibers-MMMF), talk, mika, kaolin, baryum, grafit, sert metallere bağlı akciğer hastalıkları, siderozis, kaynakçı akciğeri, alüminyuma bağlı akciğer hastalıkları, berilyozis ve yeni daha nadir pnömokonyoz etkenleridir.

Anahtar Kelimeler: Pnömokonyoz, sentetik lif, mineral lif, alüminozis, berilyozis, sert metal, siderozis
[ PDF ]