Küresel İklim Değişikliği ve Mesleksel Sağlık Üzerine Etkisi
Dr. Ayşe COŞKUN BEYAN

Özet10.5152/gghs.2019.024

Küresel iklim değişikliklerinin çalışan sağlığı ve güvenliği üzerine olan etkileri hakkında pek çok konuda yeterli bilgi yoktur. Literatürde, iklim değişikliğine bağlı etkilerin var olan mesleki tehlike ve risklerin sıklığını, dağılımını ve şiddetini artırabileceği bildirilmektedir. Ayrıca, risklerin etkileşimi nedeniyle yeni ortaya çıkabilecek tehlike ve riskler de söz konusudur. Ek olarak “yeşil enerji” gibi yeni büyüyen ve gelişen işlerin potansiyel tehlike ve risklerine dikkat edilmelidir. Uzun dönem sonuçları değerlendirebilmek için surveyans programlarının oluşturulması gerekmektedir. Ortaya çıkan değişimlere paralel olarak mevcut standartların değerlendirilmesi, risk kontrol önlemlerinin düzenlenmesi, uyum süreçlerinin tanımlanması, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, koruyucu önlemlerin geliştirilmesi konularının üzerinde durulmalıdır. Bu bölümde, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri iş sağlığı ve güvenliği perspektifinden tartışılmaktadır

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, küresel ısınma, çalışan sağlığı, hava kirliliği, çevre sağlığı
[ PDF ]