Mesleki KOAH Tanısına Yaklaşım
Dr. Ceyda ŞAHAN

Özet10.5152/gghs.2019.025

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), dünya çapında iyi tanınmayan ve bu nedenle yetersiz tanı alan önemli ve yaygın bir hastalıktır ve çok sayıda buhar, gaz, toz ve dumana maruz kalınmasından kaynaklanır. Sigara dumanı KOAH gelişiminde önemli rol oynasa da, mesleki ve çevresel maruziyetler de göz önünde bulundurulmalıdır. KOAH’a neden olan en bilinen mesleki maruziyetler mineral tozları, metal tozları ve organik tozlardır. Mesleki KOAH tanısı koymada çalışanların büyük çoğunluğunun aynı zamanda sigara kullanması ayırıcı tanı açısından en sık görülen kısıtlılıktır. Bu alanda yeni ajanların değerlendirildiği ve kanıt düzeyi yüksek çalışmalara gereksinim vardır. İş sağlığı ve güvenliği açısından çalışanların spirometrik olarak izlenmesi ve mesleki maruziyetlerinin kantitatif olarak değerlendirilerek ileri çalışmalara zemin hazırlaması sağlanmalıdır

Anahtar Kelimeler: İrritanlar, akciğer hasarı, KOAH, mesleki maruziyet
[ PDF ]