Silikozis
Dr. Arif Hikmet ÇIMRIN, Dr. Hande BAHADIR

Özet10.5152/gghs.2019.026

Silikozis, kristal formdaki silika tozunun inhalasyonu ile gelişen bir meslek hastalığıdır. Akciğer parankimi silika inhalasyonuna sürfaktan üretiminde artma, inflamasyon ve skar dokusu gelişimi ile yanıt verirler ve bu yanıt patogenezde temel nedendir. Tüm dünyada milyonlarca çalışan hastalık riski altında olmakla birlikte gerçek prevalans bilinmemektedir. Silika kristallerine maruziyetin şekli, yoğunluğu ve süresi ile ilişkili olarak başlıca üç klinik form gözlenir ve bunlar kronik basit silikozis, akut silikozis ve akselere silikozisdir. Silikozisin etkin bir tedavisinin olmaması nedeniyle primer korunma korunmada temel yaklaşımdır. Pnömokonyozdan kaynaklanan radyolojik anormallikleri standartlaştırmak ve karşılaştırılabilir veriler elde etmek için, Uluslararası Çalışma Örgütü, pnömokonyozun radyolojik değerlendirilmesi için standartlar önermiştir. Çalışanların silikozis olmaktan korunmaları ile sağlıklı bir işyeri ortamı sağlayabilmek ve bunu sürdürülebilmek için sürekli ve düzenli olarak tıbbi sürveyans programı uygulanmalıdır

Anahtar Kelimeler: Silika, meslek hastalıkları, ILO
[ PDF ]