Türkiye’de ve Dünyada Mesleki Akciğer Hastalıklarının Epidemiyolojisi
Dr. Mehmet Erdem ALAGÜNEY

Özet10.5152/gghs.2019.027

Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel durum raporuna göre, 2008 yılında toplam 57 milyon ölümün 4.2 milyonu (%11.7) solunum sistemi hastalıklarına bağlı gerçekleşmiştir. Dünya genelinde işyeri havasındaki partiküllerden kaynaklanan ölüm sayısı 386.000, bu partiküllere atfedilen engelliliğe uyarlanmış yaşam yılı ise 6.6 milyon olarak hesaplanmaktadır. Pnömokonyozlar partikül ya da fiber formda inorganik tozların inhalasyonu sonucunda ortaya çıkan interstisyel akciğer hastalıklarıdır ve 2000 yılında 30.000 ölüme neden olmuştur. Türkiye’de de silikozis dahil olmak üzere pnömokonyozlar bildirilen meslek hastalıklarının başında gelmektedir. Günümüzde işle ilişkili astım en sık raporlanan mesleki akciğer hastalığıdır. Yılda yüz bin kişide iki ila beş vaka bildirilmektedir. Bu sayı tüm toplumdaki astım yükünün yüzde 15 ila 20’sine karşılık gelmektedir. Tüm KOAH vakalarının %15’inin iş hayatındaki etkenlere bağlı geliştiği belirtilmektedir. Mesleki karsinojenlere atfedilen toplam akciğer kanseri yükü Avrupa’da yıllık 32.400 vaka olarak hesaplanmıştır. Son beş yıl SGK verilerine göre solunum sistemi hastalıkları toplam meslek hastalığı sayısının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bunlar içerisinde de en sık tanı/tazmin alanlar silikozis vakalarıdır. Sonrasında KİP vakaları gelmektedir. Mesleki astım sayıları çok azdır ve son beş yıl içerisinde mezotelyoma tanı sayısı sıfırdır. Mesleki akciğer hastalıkları mortalite ve morbidite yükü fazla ve toplumda sık görülen hastalıklardır. Bu hastalıkların gerçek sayılarını tespit etmek önleyici faaliyetler için gereklidir

Anahtar Kelimeler: Mesleki akciğer hastalıkları, epidemiyoloji, hastalık yükü
[ PDF ]