Hipersensitivite Pnömonisi ve Mesleksel Maruziyetlerle İlişkisi
Dr. Esra AYDIN

Özet10.5152/gghs.2019.029

Hipersensitivite pnömonisi (HP); mesleksel maruziyetlere bağlı gelişebilen ve maruziyet devam ettiği sürece ilerleyici olabilen önemli bir mesleksel solunum sistemi hastalığıdır. Etiyolojisinde birçok mesleksel ajanlar da yer almaktadır. Mesleksel HP’nin prevalansı farklı meslek grupları, ülke, bölge, iklim şartları, kişisel özelliklere göre değişebilmektedir. HP tanısından şüphelenilen bir olguda diğer anamnez bilgilerinin yanısıra ayrıntılı meslek öyküsü ve maruziyetlerinin sorgulanması önemlidir. Bu tanı sürecinin doğru yönetilmesi ve erken dönemde maruziyetin engellenmesi açısından önem arz etmektedir

Anahtar Kelimeler: Hipersensitivite pnömonisi, mesleksel, maruziyet
[ PDF ]