Mesleki Enfeksiyon Hastalıkları
Dr. Hamza OGUN, Dr. Yasemin AKKOYUNLU

Özet10.5152/gghs.2019.030

Mesleki bulaşıcı hastalıklar iş hayatı sırasında ortaya çıkan enfeksiyon hastalıklarıdır. Bazı mesleklerde bazı enfeksiyonların riski yüksektir. Enfektif durumun meslekle ilişkisini ortaya koymak için bazen ileri tetkikler gerekebilir. Bu durumlarda hekimlere oldukça fazla iş düşmektedir. Çünkü bu yaklaşım; hastalığın tedavisini ve hastalıktan korunmayı etkileyecektir. Aynı zamanda maluliyet gibi sosyal haklarının korunması açısından da önemlidir. Mesleki enfeksiyon hastalıkları en sık sağlık çalışanlarını etkilese de bir çok meslek risk altındadır. Koruyucu önlemlerin alınması ise tedavideki en önemli adımdır

Anahtar Kelimeler: Zoonoz, mesleki maruziyet, bulaşıcı
[ PDF ]