Sosyal Sigortacılık İşlemlerinde Hekimin Rolü: Solunumsal Fonksiyonel Bozukluğun Değerlendirilmesi ve Yönetmeliklere Uyum
Dr. Canan DEMİR

Özet10.5152/gghs.2019.032

Solunumsal hastalıkların görülme sıklığının artmasıyla birlikte göğüs hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirilen hasta sayıları da her geçen gün artmaktadır. Bu hastaların önemli bir kısmında geçici ya da kalıcı fonksiyon kayıpları gelişmekte ve çeşitli sebeplerle hastaların bu açıdan da değerlendirilmeleri gerekmektedir. Ülkemizdeki yasal düzenlemeler bu aşamada mesleksel olan ve olmayan hastalıkların değerlendirilmeleri açısından farklılıklar göstermektedir. Buradan hareketle, solunumsal fonksiyonel bozukluğun değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar ilgili güncel mevzuat kapsamında irdelenmeye çalışılmıştır. Konu üç ana başlık halinde tartışılmıştır: Mesleksel Akciğer Hastalıklarında Fonksiyonel Bozukluğun Değerlendirilmesi, Mesleksel Olmayan Hastalıklarda Solunumsal Fonksiyonel Bozukluğun Değerlendirilmesi ve Erişkinler İçin Engellilik ve Özürlülük Değerlendirilmesi. Özetle, sosyal sigortacılık işlemlerinde hekimler kilit bir role sahiptir. Hastalık tanısının konulması, hastalığın ağırlık düzeyinin belirlenmesi, hastalığa ve kazaya bağlı gelişen fonksiyonel kaybın saptanması ve gereğinde hastalığın yapılan işle ve meslekle ilişkilendirilmesi gibi konuların yüksek düzeyde teknik bilgi ve tecrübe gerektirmesi, bu gibi işlemlerin çoğu zaman ancak birden fazla uzmanlık alanı tarafından gerçekleştirilebilmesine neden olmaktadır. Hekimlerin usulüne uygun, güncel bilimsel gelişmelerle uyumlu sağlık kurulu raporları oluşturabilmeleri ve sağlık kurul dosyalarında eksikliklerin bulunmaması bu raporları değerlendirerek karar vermek durumunda olan kurul ve kurumların da daha hızlı ve daha isabetli kararlar almasını sağlayacaktır

Anahtar Kelimeler: Solunumsal fonksiyonel bozukluk değerlendirmesi, maluliyet, engellilik
[ PDF ]