Mesleksel Astım
Dr. Gökçen ARKAN ERDOĞAN

Özet 10.5152/gghs.2019.030

Astım tamamen ya da kısmen hava yolu obstrüksiyonu ve çeşitli uyaranlara karşı artmış hava yolu inflamasyonu ile seyreden kendiliğinden ya da tedavi ile düzelen bir akciğer hastalığıdır. Mesleksel astım, işyerinde çevresel maruziyetten kaynaklanan astımdır. Yüzlerce ajanın meslek astımına yol açtığı bilenmektedir. Önceden var olan astım ya da hava yolu aşırı duyarlılığı varlığında, işte maruz kalınan irritanlar ya da fiziksel uyaranlar sonucu semptomların kötüleşmesi durumu da işin şiddetlendirdiği astım (İŞA) olarak ayrı sınıflandırılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde en sık görülen mesleksel akciğer hastalığı olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte birçok ülkede mesleksel etyolojilere bağlı gelişen astım yüksek ekonomik ve ekonomik olmayan maliyetlerle büyük ölçüde bilinmeyen hastalık ve sakatlık yüküne sebep olmaktadır. Bu halk sağlığı ve ekonomik yükün büyük bir kısmı, astıma yol açan işyeri maruziyetlerinin belirlenmesi ve kontrol altına alınmasıyla potansiyel olarak önlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Astım, mesleksel astım, işin şiddetlendirdiği astım
[ PDF ]