Mediastinal Hastalıklarda Nükleer Tıp Yöntemleri
Dr. Yaşar SÖNMEZOĞLU, Dr. Kerim SÖNMEZOĞLU

Özet10.5152/gghs.2020.029

Nükleer tıp, hasta vücuduna verilen radyonüklid maddelerin ışımasını ve enerjisini kullanarak hem tanı hem de tedavi yapan bir bilim dalıdır. Tanıda gama ışıması, tedavide ise beta veya alfa ışıması yapan radyonüklidlerle işaretlenmiş ilaçlar (radyofarmasötikler) kullanılır. Mediastende sintigrafiye en sık ihtiyaç duyulan endikasyon diğer görüntülemelerde tespit edilen mediastinal kitlelerin değerlendirilmesi ve takibidir. Bu bölümde mediastinal hastalıklarda nükleer tıp yöntemleri literatür eşliğinde değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Mediastinal hastalıklar, nükleer tıp yöntemleri, PET-BT.
[ PDF ]