Pnömomediastinum
Dr. Mustafa Vedat DOĞRU, Dr. Özkan SAYDAM

Özet10.5152/gghs.2020.032

Pnömomediastinum (PM), göğüs cerrahisi pratiğimizde nadir karşılaştığımız klinik bir durum olup, tanım olarak mediastinal bölgede, kendiliğinden veya altta yatan bir nedene bağlı gelişen serbest hava imajlarının oluşmasıdır. Acil polikliniğe, ani başlayan göğüs ağrısı veya nefes darlığı ile başvuran özellikle genç hastalarda yapılan tetkiklerde ek bulgu saptanmaması durumunda ayırıcı tanıda mutlaka akılda tutulmalıdır. Tanıda radyolojik olarak çoğunlukla akciğer grafileri yeterli olup, grafi ile saptanamayan veya altta yatan etyolojiyi değerlendirmek amacıyla akciğer bilgisayarlı tomografisi (BT) altın standart tanı yöntemi olarak kullanılır. Başvuru anında mutlaka gözlem ve takip amaçlı yatırılmalı. Altta yatan ciddi bir patolojik hadise olmayan pnömomediastinum olguları çoğunlukla medikal tedavi yöntemleriyle kendiliğinden geriler. Uzun süreli devam eden olgularda ileri tetkik ve invaziv işlemlere başvurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Pnömomediastinum, cerrahi, göğüs ağrısı.
[ PDF ]