Vena Kava Süperior Sendromu
Dr. Ayşegül YILDIRIM

Özet10.5152/gghs.2020.033

Vena kava süperior sendromu, kanın vena kava süperior yoluyla sağ atriuma boşalmasında tıkanma olması nedeniyle oluşan klinik bulgu ve semptomlar grubuna verilen addır. Maligniteler veya benign hastalıklara bağlı ekstrensek kompresyon, direkt invazyon veya ven duvarının infiltrasyonu, Ven lümenindeki tromboza bağlı tıkanıklık veya bunların kombinasyonu olan patolojiler vena kava süperior sendomuna yol açmaktadır. Doku tanısı altta yatan hastalığı belirlemek için şarttır. Akut hava yolu obstrüksiyonu ya da artan nörolojik problemler yok ise, doku tanısı olmadan bir tedaviye başlanması önerilmez. Diğer taraftan hastaların genel durumları çok hızlı bir şekilde bozulacağından, teşhise yönelik girişimler hızlı yapılmalıdır. Bu bölümde vena cava süperior sendromuna neden olan hastalıklar, tanısal yöntemler ve tedaviler değerlendirilecektir

Anahtar Kelimeler: Vena kava süperior, akciğer kanserleri, etiyoloji, mediastinal hastalıklar.
[ PDF ]