Miyastenia Gravis
Dr. Şenay AYDIN

Özet 10.5152/gghs.2020.034

Miyastenia gravis (MG), nöromusküler bileşke (NMB)’nin otoimmün bir hastalığıdır. Otoantikorlar NMB’de nikotinik asetilkolin reseptörü (AChR), kaslara özgü kinaz (MuSK) ve düşük yoğunluklu lipoprotein reseptörüne bağlı protein 4 (Lrp4) gibi önemli proteinlerin fonksiyonlarını etkiler ve yorgunluğa, özellikle oküler, bulber ve ekstremite kaslarında kuvvetsizliğe neden olur. Ayrıca, timusun NMB otoregülasyonda ki rolü ve timus patolojilerinin MG patogenezindeki önemi bilinmektedir. Bu derlemede, MG’nin patogenezi ve klinik yönlerine genel bir bakış sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Miastenia gravis, mediastinal hastalıklar, etiyoloji.
[ PDF ]