Miastenia Gravis Cerrahisi
Dr. Levent CANSEVER, Dr. Gamze ÇETİNKAYA

Özet10.5152/gghs.2020.035

Myastenia gravis (MG) istemli kaslarda aktivite sonrası anormal yorgunlukla seyreden otoimmün bir hastalıktır. Medikal tedavi ile kontrol altına alınamayan veya timomalı olgularda gerçekleştirilen timektomi, tedavi algoritmasında büyük öneme sahiptir. Son yıllarda gelişen minimal invaziv cerrahi yöntemler sayesinde cerrahi travma ve postoperatif ağrı minimalize edilmekte ve hastane kalış süresi kısalmaktadır. Bu bölümde MG ve cerrahi tedavisinde uygulanan yöntemler anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Miastenia gravis cerrahisi, VATS, mediastinal hastalıklar
[ PDF ]