Timik Maligniteler (Sınıflama, Evreleme, Preoperatif Değerlendirme, Tanı Yöntemleri)
Dr. Yusuf KAHYA, Dr. Cabir YÜKSEL

Özet10.5152/gghs.2020.039

Timik tümörler sıklıkla timik epitelden kaynaklanmakla birlikte en sık görülen timik epitelyal tümör timomadır. Timoma aynı zamanda anterior mediastenin en sık primer tümörüdür. Geleneksel olarak timoma için en sık kullanılan evreleme sistemi Masaoka-Koga’dır. Son yıllarda Uluslararası Timik Maligniteler İlgi Grubu “International Thymic Malignancy Interest Group (ITMIG)” ve Uluslararası Akciğer Kanseri Çalışma Grubu “International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC)” timik maligniteler için TNM evreleme sistemini önermişlerdir. Timomalar sağkalım beklentisi oldukça yüksek ve tedaviye yanıt açısından yüz güldürücü sonuçlar verebilen patolojilerdir.

Anahtar Kelimeler: Timik malignite, evreleme, preoperatif değerlendirme.
[ PDF ]