Mediastinal Diseases Surgery México Experiences
Gerardo Rea MENDOZA, Jesús Armando Estrella SÁNCHEZ, Manuel Gonzalez ORTIZ

Özet10.5152/gghs.2020.042

Çeşitli uluslararası gruplardan elde edilen deneyim ve kanıtlar bu teknikleri kullanarak morbidite ve mortalite açısından avantajlar gösterdiğinden, son 20 yılda mediastinal patolojiyi tedavi etmek için minimal invaziv cerrahi teknikler uygulanmıştır. Meksika’da, göğüs cerrahisi ile tedavi edilen en sık mediastinal patolojiler mediastinal tümörler, nekrotizan inen mediastinit ve perikardiyal efüzyondur. Bildirilen küçük kanıtlar, tarihsel olarak açık cerrahinin (sternotomi ve torakotomi) ana cerrahi yaklaşım olduğunu göstermektedir. Özellikle ülkenin başkentinde son beş yılda invaziv mediastinal cerrahide artmış izlenmiştir. Bu yazıda, dünyadaki ve Meksika’daki mediastinal patolojinin mevcut yönetimini gözden geçireceğiz. Meksika’daki torasik cerrahların mediastinal cerrahi geliştirmek için karşılaştıkları zorlukları, Meksika’daki hastalar için kaliteli torasik cerrahiye sınırlı erişimi, ekibimizin mediastinal patolojilerdeki yönetimini ve batı Meksika’daki çalışma düzeni yapısını ve pratik yaklaşımımızı özetleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler: Mediasten, toraks, patoloji, göğüs cerrahisi, VATS, Meksika.
[ PDF ]