Kapak ve İçerik
10.5152/gghs.2017.001

Fleksibl Bronkoskopide Anestezi: Yeni Yayınlar Ne Öneriyor?

Anesthesia in Flexible Bronchoscopy: What do the New Articles Recommend?

Dr. Nafiye YILMAZ, Dr. Elif YILMAZEL UÇAR

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2017.002

EBUS Mediastinal Hastalıklarda ve Akciğer Kanseri Evrelemesinde Rutin Kullanımda mı?

Is EBUS in Routine Use for Mediastinal Diseases and Lung Cancer Staging?

Dr. Sibel GÜNAY, Dr. Ersin GÜNAY

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2017.003

Bronşiyal Termoplasti Hangi Astım Hastalarında Seçilmeli?

Which Asthmatic Patients Should be Selected for Bronchial Thermoplasty?

Dr. Sinem İLİAZ, Dr. Turhan ECE

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2017.004

Amfizemde Bronkoskopik Hacim Azaltıcı Tedavilerin Yararı Var Mı?

Are Bronchoscopic Volume Reduction Treatments Benefical in E Mphysema?

Dr. Ömer ÖZBUDAK, Dr. Hülya DİROL

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2017.005

Endobronşiyal Tedavide Hasta Seçimi ve Yöntemlerdeki Gelişmeler

Advances in Methods and Patient Selection in Endobronchial Treatment

Dr. Demet TURAN, Dr. M. Akif ÖZGÜL

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2017.006

Radial Prob Endobronşiyal Ultrasonografinin Periferik Pulmoner Lezyonların Tanısında Kullanımı

The Use of Radial Probe Endobroncial Ultrasonography in Diagnosis of Peripheral Pulmonary Lesions

Dr. Ayşegül ŞENTÜRK

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2017.007

Periferik Lezyonlarda Navigasyon Sistemleri Bronkoskopiste Ne Kadar Yardımcı?

How do the Navigational Techniques Help Bronchoscopist for Approaching Peripheral Lesions?

Dr. Nuri TUTAR, Dr. Burcu BARAN KETENCİOĞLU

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2017.008

Konfokal Mikroendoskopi (Alveoloskopi)

Confocal Microendoscopy (Alveoloscopy)

Dr. Gündeniz ALTIAY

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2017.009

Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarının Tanısında Transbronşiyal Akciğer Kriyobiyopsisi

Transbronchial Lung Cryobiopsy in the Diagnosis of Diffuse Parenchimal Lung Diseases

Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Dr. Murat ACAT

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2017.010

Yoğun Bakımda Bronkoskopi

Bronchoscopy in Intensive Care Unit

Dr. Aydın ÇİLEDAĞ, Dr. Akın KAYA

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2017.011

Bronkoskopik Materyaller Genetik Mutasyonlar İçin Ne Kadar Yeterli

How Sufficient are Bronchoscopic Materials for Genetic Mutations

Dr. Halide Nur ÜRER

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2017.012

Bronkoskopide Son Gelişmeler

Recent Developments in Bronchoscopy

Dr. H. Erhan DİNÇER

 Özet  PDF