Kapak ve İçerik
10.5152/gghs.2017.013

İdiyopatik Pulmoner Fibrozis: Tanım, Sınıflama, Klinik ve Genetik Bulgular, Yeni Biyobelirteçler

Idiopathic Pulmonary Fibrosis: Definition, Classification, Clinical and Genetic Signs, New Biomarkers

Dr. Gamze KIRKIL

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2017.014

İdiyopatik Pulmoner Fibroziste Solunum Fonksiyon Testleri

Pulmonary Function Tests in Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Dr. Funda COŞKUN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2017.015

İdiyopatik Pulmoner Fibrozis Tanısında Radyolojik İpuçları

Radiological Clues in Diagnosis of Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Dr. Figen BAŞARAN DEMİRKAZIK

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2017.016

İdiyopatik Pulmoner Fibrozis Tanısında İnvaziv Tanı Yöntemlerinin Yeri

Interventional Procedures in the Diagnosis of Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Dr. Nuri TUTAR

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2017.017

İdiyopatik Pulmoner Fibroziste Patolojik Bulgular ve Özellikler

Pathological Findings and Characteristics in Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Dr. Halide Nur ÜRER

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2017.018

İdiyopatik Pulmoner Fibrozis ve Pulmoner Hipertansiyon

Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Pulmonary Hypertension

Dr. Müge ERBAY, Dr. Savaş Sedat ÖZSU

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2017.019

İdiyopatik Pulmoner Fibrozisde Akut Atak ve Tedavisi

Acute Attack of Idiopathic Pulmonary Fibrosis and its Therapy

Dr. Aslıhan GÜRÜN KAYA, Dr. Yurdanur ERDOĞAN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2017.020

İdiyopatik Pulmoner Fibroziste Güncel Tedavi Yaklaşımı ve Yeni İlaçların Yeri

Current Therapeutic Approach and New Drugs in Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Dr. Nesrin MOĞULKOÇ

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2017.021

İdiyopatik Pulmoner Fibroziste Pulmoner Rehabilitasyon

Pulmonary Rehabilitaion in Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Dr. Pınar ERGÜN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2017.022

İdiyopatik Pulmoner Fibroziste Akciğer Transplantasyonu

Lung Transplantation in Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Dr. Remzi BAĞ, Dr. Esen KIYAN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2017.023

İdiyopatik Pulmoner Fibrozis ve Yoğun Bakımda Tedavi

Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Treatment in Intensive Care Unit Setting

Dr. Fatma ÇİFTCİ, Dr. Akın KAYA

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2017.024

İnterstisyel Akciğer Hastalığında Gelecek

The Future in Interstitial Lung Disease

Katerina ANTONIOU MD PhD, Elyse E. LOWER MD, George MARGARITOPOULOS MD, PhD, Eleni BIBAKI MD, Maria BOLAKI, MD, Robert P. BAUGHMAN MD

 Özet  PDF