Kapak ve İçerik
10.5152/gghs.2018.013

Pnömotoraks

Pneumothorax

Dr. Muzaffer METİN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.014

Pulmoner Emboli

Pulmonary Embolism

Dr. Ayşegül KARALEZLİ

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.015

Akut Sağ Kalp Yetmezliği

Acute Right Ventricular Failure

Dr. Nuri TUTAR, Dr. Burcu BARAN KETENCİOĞLU

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.016

KOAH Akut Alevlenme

Acute Exacerbation of COPD

Dr. Esra ERTAN YAZAR

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.017

Astım Atak

Asthma Attack

Dr. Eda DURMUŞ, Dr. Dane EDİGER

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.018

KOAH Dışı Hiperkapnik Solunum Yetmezliği

Non-COPD Hypercapnic Respiratory Failure

Dr. Müge AYDOĞDU

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.019

Ciddi Toplum Kökenli Pnömoni

Severe Community-Acquired Pneumonia

Dr. Olcay AYÇİÇEK, Dr. Tevfik ÖZLÜ

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.020

İdiyopatik Pulmoner Fibrozis: Akut Atak

Idiopathic Pulmonary Fibrosis: Acute Attack

Dr. Gamze KIRKIL

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.021

Hemoptizi

Hemoptysis

Dr. Ayperi ÖZTÜRK, Dr. Aydın YILMAZ

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.022

Yabancı Cisim Aspirasyonları

Foreign Body Aspiration

Dr. Abdulaziz KÖK

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.023

Akut İnhalasyon Hasarı

Acute Inhalation Injury

Dr. Mehmet BAYRAM

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.024

Akciğer Kanserli Hastalarda Acil Durumlar

Emergencies in Lung Cancer

Dr. Aziz GÜMÜŞ, Dr. Songül ÖZYURT

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.025

Akut Respiratuar Distres Sendromu

Acute Respiratory Distress Syndrome

Dr. Aslıhan YALÇIN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.026

Anafilaksi

Anaphylaxis

Dr. Kurtuluş AKSU

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.027

Akut Oksijen Tedavisi

Acute Oxygen Therapy

Dr. Aslıhan GÜRÜN KAYA

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.028

Yüksek Akımlı Oksijen Sistemleri

High Flow Oxygen Systems

Dr. Fatma ÇİFTCİ

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.029

Akut NIMV

Acute NIMV

Dr. Aydın ÇİLEDAĞ, Dr. Akın KAYA

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.030

Acil Bronkoskopi

Emergency Bronchoscopy

Dr. Deniz DOĞAN, Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.031

Göğüs Tüpü Yerleştirilmesi

Chest Tube Insertion

Dr. Bülent Mustafa YENİGÜN, Dr. Cabir YÜKSEL

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.032

Acil Serviste Torasik USG

Emergency Thoracic Ultrasonography

Dr. Sevda Şener CÖMERT

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.033

Acil Serviste Toraks BT

Thorax CT in Emergency Department

Dr. Gamze DURHAN, Dr. Meltem Gülsün AKPINAR

 Özet  PDF