Kapak ve İçerik
10.5152/gghs.2018.034

Akciğer Kanseri Erken Tanısında Gelişmeler; Henüz Sadece BT Mi?

New Trends in Detecting Early Diagnosis of Lung Cancer: Still CT Scan?

Dr. Sibel ARINÇ, Dr. Meltem AĞCA

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.035

Patoloji: Morfolojiden Moleküler Analize Geçişde Doku Ekonomisi

Pathology: Tissue Economıcs in the Transition From Molecular Analysis to Morphology

Dr. Büge ÖZ

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.036

Akciğer Kanserinde Sıvı (Likit) Biyopsinin Yeri

Liquid Biopsy in Lung Cancer

Dr. Pınar AKIN KABALAK, Dr. Ülkü YILMAZ

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.037

Multifokal Akciğer Kanseri Tanısında Morfolojik ve Moleküler Yaklaşım

Morphological and Molecular Approach to Diagnosis of Multifocal Lung Cancer

Dr. Funda DEMİRAĞ

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.038

Minimal İnvaziv Mediastinal Evreleme Araçları; EBUS, EUS, EUS-B

Methods for Minimally Invasive Staging; EBUS, EUS, EUS-B

Dr. Binnaz Zeynep YILDIRIM, Dr. Mehmet Akif ÖZGÜL

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.039

Akciğer Kanseri 8. TNM Evreleme Sistemi

The 8th Edition of the TNM Classification for Lung Cancer

Dr. Murat KIYIK

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.040

Minimal İnvaziv Cerrahi Seçenekleri; VATS ve RATS

Minimally Invasive Thoracic Surgery; VATS & RATS

Dr. Levent CANSEVER, Dr. Salih DUMAN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.041

T1-3 N2 KHDAK’de Cerrahi Tedavi Yaklaşımları

Surgical Treatment Approaches in T1-3 N2 NSCLC

Dr. Muzaffer METİN, Dr. Celal Buğra SEZEN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.042

T1-3 N2 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde (KHDAK) Cerrahi Dışı Tedavi Yaklaşımları

Non-Surgical Treatments in NSCLC with T1-3 N2 Stage

Dr. Hale Başak ÇAĞLAR

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.043

Akciğer Kanserinde Perkütan Yaklaşım ile Minimal İnvazif Tedaviler

Minimally Invasive Percutaneous Treatments in Lung Cancer

Dr. Başar SARIKAYA, Dr. O. Melih TOPÇUOĞLU

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.044

Hedefe Yönelik Tedavilerde Nereye Geldik?

Evaluation of Recent Targeted Treatments

Dr. Özlem ERCELEP, Dr. Perran Fulden YUMUK

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.045

Akciğer Kanserinde İmmünmodulatuvar Tedaviler

Immunmodulatuar Treatment in Lung Cancer

Dr. Leyla ÖZER

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.046

KHDAK’de Adjuvan Sistemik Tedavinin Günlük Pratikte Kullanımı

Use of Adjuvant Systemic Treatment in Daily Practice in NSCLC

Dr. Ahmet Emin ERBAYCU

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.047

Erken Evre KHDAK’de Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT) veya Cerrahi: Radyasyon Onkoloğu Görüşü

Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) or Surgery in Early Stage Non-Small-Cell Lung Cancer: The Radiation Oncologist’s Point of View

Dr. Deniz YALMAN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2018.048

Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde SBRT veya Cerrahi; Cerrah Görüşü

Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) or Surgery in Early Stage Non-Small-Cell Lung Cancer: The Surgeon’s Point of View

Dr. Soner GÜRSOY, Dr. Yeliz EROL

 Özet  PDF