Kapak ve İçerik
10.5152/gghs.2019.001

Pulmoner Rehabilitasyon Güncel Yaklaşımlar

Current Concepts in Pulmonary Rehabilitation

Dr. Pınar ERGÜN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.002

Pulmoner Rehabilitasyonda Dispne Algısının Değerlendirmesi

Assessment of Dyspnea in Pulmonary Rehabilitation

Dr. Çiğdem BİBER

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.003

Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri ve Alan Testleri

Cardiopulmonary Exercise Tests and Field Tests

Dr. Aslı GÖREK DİLEKTAŞLI

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.004

Periferik Kas Kuvvetinin Değerlendirilmesi

Assessment of Periferal Muscle Strength

Uzm. Fzt. Filiz Cennet TAŞDEMİR

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.005

Pulmoner Rehabilitasyon Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

Assessment of Daily Physical Activities in Pulmonary Rehabilitation

Fzt. Nurel ERTÜRK

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.006

Pulmoner Rehabilitasyonda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Assessment of Quality of Life in Pulmonary Rehabilitation

Dr. Hülya DOĞAN ŞAHİN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.007

Vücut Kompozisyonunun Değerlendirilmesi-Nutrisyonel Destek

Evaluation of Body Composition-Nutritional Support

Dr. Lütfiye KILIÇ

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.008

Pulmoner Rehabilitasyonda Psikososyal Değerlendirme ve Destek

Psychosocial Assessment and Support for Pulmonary Rehabilitation

Dr. Nihan COŞKUN, Dr. Aslı KURUOĞLU

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.009

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Pulmoner Rehabilitasyon

Pulmonary Rehabilitation in COPD

Dr. Elif YILDIRIM

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.010

Bronşektazide Pulmoner Rehabilitasyon

Pulmonary Rehabilitation In Bronchiectasis

Dr. Sabri Serhan OLCAY

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.011

İdiopatik Pulmoner Fibrozisde Pulmoner Rehabilitasyon

Pulmonary Rehabilitation in Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Dr. Harun KARAMANLI

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.012

Nöromusküler Hastalıklarda Pulmoner Rehabilitasyon

Pulmonary Rehabilitation in Neuromuscular Diseases

Dr. Dicle KAYMAZ

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.013

Akciğer Kanserinde Pulmoner Rehabilitasyon

Pulmonary Rehabilitation in Lung Cancer

Dr. Seher SATAR

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.014

Preoperatif ve Postoperatif Dönemde Pulmoner Rehabiltasyon

Preoperatif ve Postoperatif Dönemde Pulmoner Rehabiltasyon

Dr. Ebru KARAÇAY

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.015

Akciğer Transplantasyonunda Pulmoner Rehabilitasyon

Pulmonary Rehabilitation In Lung Transplantat

Dr. İpek CANDEMİR

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.016

Yoğun Bakımda Pulmoner Rehabilitasyon

Pulmonary Rehabilitation in the Intensive Care Unit

Dr. Lütfiye KILIÇ, Fzt. Esra PEHLİVAN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.017

Evde Pulmoner Rehabilitasyon Uygulamaları

Home-Based Pulmonary Rehabilitation

Fzt. Neşe DEMİR

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.018

Palyatif Bakımda Pulmoner Rehabilitasyonun Yeri, Uygulamalar

Pulmonary Rehabilitation and Palliative Care

Dr. Tuğba GÖKTALAY

 Özet  PDF