Kapak ve İçerik
10.5152/gghs.2020.012

Astım İmmünopatogenezi

Asthma Immunopathogenesis

Dr. Arzu Didem YALÇIN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2020.013

Mikrobiyom ve Astım

Microbiota and Asthma

Dr. Bahar ARSLAN, Dr. İnsu YILMAZ

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2020.014

Astımda Klinik ve Laboratuvar Biyobelirteçler

Clinical and Laboratory Biomarkers in Asthma

Dr. Füsun ŞAHİN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2020.015

Astımda Bireyselleştirilmiş Tedavi

Individualized Treatment in Asthma

Dr. Funda AKSU, Dr. Kurtuluş AKSU

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2020.016

Ağır Astım Yönetimi

Severe Asthma Management

Dr. Müge ERBAY, Dr. Dane EDİGER

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2020.017

Astım ve Alerjen İmmünoterapisi

Asthma and Allergen Immunotherapy

Dr. Dane EDİGER, Dr. Fatma Esra GÜNAYDIN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2020.018

Biyolojik Ajanlar ve İmmün Modülatörler

Biological Agents and Immune Modulators

Dr. Nurhan SARIOĞLU

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2020.019

Bronşiyal Termoplasti

Bronchial Thermoplasty

Dr. Efsun Gonca UĞUR CHOUSEİN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2020.020

Kronik Rinosinüzit/Nazal Polipozis ve Eozinofilik Astım

Chronic Rhinosinusitis/Nasal Polyposis and Eosinophilic Asthma

Dr. Şadan SOYYİĞİT

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2020.021

Obezite ve Astım

Obezite ve Astım

Dr. Fulsen BOZKUŞ

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2020.022

Gebelik ve Astım

Pregnancy and Asthma

Dr. Binnaz Zeynep YILDIRIM

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2020.023

Öksürükle Seyreden Astım

Cough Variant Asthma

Dr. Fatma Merve TEPETAM

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2020.024

Astım-KOAH Overlap

Asthma-COPD Overlap

Dr. Şeyma ÖZDEN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2020.025

Astımda Mekanik Ventilasyon Stratejileri

Mechanical Ventilation Strategies in Asthma

Dr. Ayşe Feyza ASLAN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2020.026

Astım Atağı Yönetimi

Management of Asthma Attack

Dr. Hikmet ÇOBAN

 Özet  PDF