Kapak ve İçerik

Venöz Tromboemboliden Korunma: Kime, Ne, Nasıl?

Prophylaxis of Venous Thromboembolism: To whom, which, how?

Dr. Ayşegül KARALEZLİ, Dr. Ebru Şengül PARLAK

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2015.032

Pulmoner Emboliye Tanısal Yaklaşım

Diagnostic Aproach to Pulmonary Embolism

Dr. Mükremin ER

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2015.033

Herediter Trombofili

Hereditary Thrombophilia

Dr. Ayşegül ŞENTÜRK

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2015.034

Yeni Antikoagülanlar Ne Vaat Ediyor?

What are the New Anticoagulants Promising?

Dr. Nuri TUTAR, Dr. Burcu BARAN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2015.035

Trombolitik Tedavi: Kime, Ne Zaman, Nasıl?

Thrombolytic Therapy: to Whom, When and, How?

Dr. H. Canan HASANOĞLU

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2015.036

Pulmoner Tromboemboli Yönetiminde Sorunlar ve Özel Durumlar

Pulmonary Thromboembolism Management Issues and Special Conditions

Dr. Ezgi DEMİRDÖĞEN ÇETİNOĞLU

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2015.037

Nontrombotik Pulmoner Emboliler ve Nadir Görülen Pulmoner Vasküler Patolojiler

Non-Thrombotic Pulmonary Embolism and Rare Pulmonary Vascular Pathologies

Dr. Selvi AŞKER

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2015.038

ACCP 2014 Erişkinlerde PAH Tedavisi Rehberinde Neler Değişti?

What Has Beeen Changed in 2014 ACCP Guideline about Pulmonary Artery Hypertension Theraphy in Adults?

Dr. Gamze KIRKIL

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2015.039

Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon: Ne Zaman, Hangi Hastada?

Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension: When, In Which Patients?

Dr. Savaş ÖZSU

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2015.040

İdyopatik Pulmoner Arter Hipertansiyonu Tedavisi: Güncel Durum ve Gelecekteki Yönelişler

Management of İdiopathic Pulmoner Arterial Hypertension: Current Status and Future Trends

Dr. Hadice SELİMOĞLU ŞEN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2015.041

Sol Kalp Hastalıklarına Bağlı Pulmoner Hipertansiyon

Pulmonary Hypertension Due to Left Heart Diseases

Dr. Cihan ÖREM

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2015.042

Kronik Akciğer Hastalıklarında Pulmoner Hipertansiyon

Pulmonary Hypertension in Chronic Lung Diseases

Dr. Bülent ALTINSOY

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2015.043

Cerrahi yaklaşımlar: Ne, Ne Zaman, Kime

Surgical Approaches: What, When, Who

Dr. Bedrettin YILDIZELİ

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2015.044

Pulmoner Vasküler Patolojilerde Girişimsel Radyoloji’nin Yeri

The Value of İnterventional Radiology in Pulmonary Vascular Pathologies

Dr. Şükrü OĞUZ, Dr. Mehmet Halil ÖZTÜRK

 Özet  PDF