Kapak ve İçerik
10.5152/gghs.2014.0017

Türkiye’de ve Dünyada İnterstisyel Akciğer Hastalığı Epidemiyolojisi

Interstitial Lung Disease Epidemiology in Turkey and the World

Dr. Ezgi DEMİRDÖĞEN ÇETİNOĞLU

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2014.0018

Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarının Sınıflandırılması ve Klinik Bulguları

The Classification of Diffuse Paranchymal Lung Diseases and Their Clinical Findings

Dr. Gülbahar DARILMAZ YÜCE

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2014.0019

İnterstisyel Akciğer Hastalığında Histopatolojik Bulgular

Histopathological Findings of Interstitial Lung Disease

Dr. Funda DEMİRAĞ

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2014.0020

İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanı ve Takibinde Radyolojinin Rolü

The Role of Radiology in Diagnosis and Follow-up of Interstitial Lung Diseases

Dr. Figen BAŞARAN DEMİRKAZIK

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2014.0021

İnterstisyel Akciğer Hastalığında Solunum Fonksiyon Testlerinin Tanı ve Hastalık Monitörizasyonundaki Yeri Nedir?

What Is the Role of Pulmonary Function Tests in the Diagnosis and the Monitoring of the Interstitial Lung Disease?

Dr. Gamze KIRKIL

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2014.0022

İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında İnvaziv Tanı Yöntemleri

Invasive Diagnostic Methods in Interstitial Lung Disease

Dr. Elif TANRIVERDİ, Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2014.0023

İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Prognoz Belirteçleri Var Mı?

Are There Prognostic Biomarkers For Interstitial Lung Diseases?

Dr. Muzaffer SARIAYDIN, Dr. Sevinç SARINÇ ULAŞLI

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2014.0024

İdiyopatik İnterstisyel Pnömonilerin Yeni Sınıflaması ve Klinik Özellikleri

The New Classification and Clinical Characteristics of Idiopathic Interstitial Pneumonias

Dr. Sezgi Şahin DUYAR, Dr. Yurdanur ERDOĞAN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2014.0025

İdiyopatik Pulmoner Fibrozisin Tedavisinde Neler Değişti?

What Has Changed in the Treatment of IPF?

Dr. Nesrin MOĞULKOÇ

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2014.0026

Kollajen Doku Hastalıklarında İnterstisyel Akciğer Hastalığı

Interstitial Lung Diseases In Collagen Vascular Diseases

Dr. Refik Ali SARI

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2014.0027

İnterstisyel Akciğer Hastalığında Pulmoner Hipertansiyon Sıklığı Nedir? Tedavisi nasıl düzenlenmelidir? Pulmoner Hipertansiyon Varlığı Prognozu Etkiler Mi?

What Is the Incidence of Pulmonary Hypertension in Interstitial Lung Disease? How to Manage the Treatment? Is There Any Effect of Pulmonary Hypertension on Prognosis?

Dr. Zeynep Pınar ÖNEN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2014.0028

Sarkoidoz Tanı ve Tedavisinde Yenilikler

Current Approach to the Diagnosis and Treatment of Sarcoidosis

Dr. Özlem ABAKAY

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2014.0029

Radyasyon Pnömonisi

Radiation Pneumonitis

Dr. Oya KAYACAN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2014.0030

İlaçlarla İlişkili İnterstisyel Akciğer Hastalıkları

Drug-Induced Interstitial Lung Diseases

Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2014.0031

Sigara İlişkili İntertisyel Akciğer Hastalıkları

Smoking-Related Interstitial Lung Diseases

Dr. Savaş ÖZSU, Dr. Beyza YURTSEVER

 Özet  PDF