Kapak ve İçerik

Toplum Kökenli Pnömoni Sebebi Olarak İnhale Kortikosteroidler

Inhaled Corticosteroids as a Cause of Community-Acquired Pneumonia

Dr. Serhat Erol

 Özet  PDF

Pediatrik Pnömoni Hastalarında Yeni Viral Etkenler

New Viral Pathogens among Pediatric Patients with Pneumonia

Dr. Hasan YÜKSEL, Dr. Ahmet TÜRKELİ

 Özet  PDF

Pnömokok Aşıları

Pneumococcal Vaccines

Dr. Mahşuk TAYLAN

 Özet  PDF

İnfluenza Aşısı Son Karar: Yaptıralım mı? Yaptırmayalım mı?

Influenza Vaccine Last Decision: Is It Necessary or Not?

Dr. Evrim Eylem AKPINAR

 Özet  PDF

Pnömoni Komplikasyonlarında Cerrahinin Yeri

Surgery for Complications of Pneumonia

Dr. H. Volkan KARA

 Özet  PDF

Pnömoni ve Biyobelirteçler

Pneumonia and Biomarkers

Dr. Serap DURU

 Özet  PDF

Hastane Kökenli, Ventilatör ve Sağlık Bakımıyla İlişkili Pnömonide Tedavi

Treatment of Hospital-Acquired Pneumonia, Ventilator-Associated, Healthcare-Associated Pneumonia

Dr. Gündeniz ALTIAY

 Özet  PDF

Tedaviye Yanıtsız, Rezolüsyonu Gecikmiş ve Tekrarlayan Pnömoniler

Nonresolving, Delayed Resolving and Recurrent Pneumonia

Dr. Esra ERTAN YAZAR

 Özet  PDF

Aspirasyon Pnömonisi

Aspiration Pneumonia

Dr. Ebru ÇAKIR EDİS

 Özet  PDF

Ağır Pnömonide Steroid Tedavisi

Steroid Theraphy in Severe Pneumonia

Dr. Erhan TABAKOĞLU

 Özet  PDF

Fungal Pnömoniler: Hangi Konakçıda, Ne Zaman, Hangi Tedavi?

Fungal Pneumonia: Which Patient, When, Which Treatment?

Dr. Ezgi ÇETİNOĞLU, Dr. Ahmet URSAVAŞ

 Özet  PDF

Toplum Kökenli Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus Pnömonisi Ne Kadar Önemli?

What Is the Importance of Community-Acquired Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus Pneumonia?

Dr. Ümran TORU

 Özet  PDF

SARS, MERS-CoV, Hanta Virüs Pulmoner Sendromu

SARS, MERS-CoV, Hantavirus Pulmonary Syndrome

Dr. Emin MADEN

 Özet  PDF

İnfluenza Sezonu Pnömonileri

Pneumonia during Influenza Outbreak Seasons

Dr. Tevfik ÖZLÜ

 Özet  PDF

Türkiye’de Toplumda Gelişen Pnömoni Verileri

Community-Acquired Pneumonia Data in Turkey

Dr. Yılmaz BÜLBÜL

 Özet  PDF