Kapak ve İçerik

Uykuda Solunum Bozukluklarında Kime, Hangi Cihazları Kullanalım?

Which Device Should Be Used to Whom in Sleep Related Breathing Disorders?

Dr. Mehmet KARADAĞ

 Özet  PDF

Noninvaziv Ventilasyonda Kullanılan Cihazlar, Modlar ve Maskeler

Equipments, Modes and Masks in Noninvasive Ventilation

Dr. Kürsat UZUN

 Özet  PDF

NIV’de Hasta Monitörizasyonu ve Sorunlarla Basa Çıkma

Patint Monitoring and Troubleshooting During NIV

Dr. İrfan UÇGUN

 Özet  PDF

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulama Yeri: Acil, Servis, Yoğun Bakım Ünitesi

Location of Noninvasive Mechanical Ventilation Application: Emergency Care, Wards, Intensive Care Unit

Dr. Aylin ÖZSANCAK UĞURLU

 Özet  PDF

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon

Noninvasive Ventilation for Acute Hypercapnic Respiratory Failure

Dr. Turgut TEKE

 Özet  PDF

Kalp Yetmezliğinde de Kullanalım Mı?

Shall We Use in Heart Failure Too?

Dr. Aydın ÇİLEDAĞ, Dr. Akın KAYA

 Özet  PDF

Türkiye’de NIMV Kullanımının Dünü Bugünü

The History of NIMV in Turkey

Dr. Turgay ÇELİKEL

 Özet  PDF

Obezite Hipoventilasyon Sendromunda Noninvaziv Ventilasyon Kullanımı

The Use of Noninvasive Ventilation in Obesity Hypoventilation Syndrome

Dr. Ezgi ÇETİNOĞLU, Dr. Ahmet URSAVAS

 Özet  PDF

Pulmoner Rehabilitasyonda Noninvaziv Mekanik Ventilasyon NIMV in Pulmonary Rehabilitation

NIMV in Pulmonary Rehabilitation

Dr. Dicle KAYMAZ, Dr. Pınar ERGÜN

 Özet  PDF

Nöromusküler Hastalıklarda Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Etkili Mi?

Is Noninvasive Mechanical Ventilation Effective in Neuromuscular Diseases?

Dr. Begüm ERGAN ARSAVA

 Özet  PDF

Göğüs Kafesi Hastalıklarında Ne Kadar Etkili?

How Effective in the Thoracic Cage Disorders?

Dr. Asiye KANBAY

 Özet  PDF

Weaning ve Postekstübasyon Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Noninvasive Mechanical Ventilation in Weaning and Postextubation Respiratory Failure

Dr. Cengizhan SEZGİ

 Özet  PDF

Terminal Dönem Hastalarda Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Noninvasive Mechanical Ventilation in End of Life

Dr. Levent KART, Dr. Muhammed Emin AKKOYUNLU

 Özet  PDF

Akciğer Rezeksiyonu ve Künt Toraks Travması Sonrası Noninvaziv Ventilasyon Desteği

Noninvasive Ventilatory Support After Lung Resectional Surgery and Blunt Thoracic Trauma

Dr. Necati ÇITAK, Dr. Muzaffer METİN

 Özet  PDF

Evde Uzun Süreli Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Long Term Home Noninvasive Mechanical Ventilation

Dr. Nejat ALTINTAS, Dr. Nicolino AMBROSINO

 Özet  PDF

Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS) ve Pnömonide Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Etkili Mi?

The Efficacy of Noninvasive Mechanical Ventilation in Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) and Pneumonia

Dr. Müge AYDOĞDU

 Özet  PDF