Kapak ve İçerik

KOAH Alevlenmesi Alevlenmeler, Alevlenmelerin Önlenmesi, Tedavisi ve Prognostik Anlamı

COPD Exacerbations Exacerbations and Preventing, Treatment and Prognostic Significance of Exacerbations

Dr. Ömer ARAZ, Dr. Elif YILMAZEL UÇAR, Dr. Metin AKGÜN

 Özet  PDF

KOAH’ın Ağırlık Sınıflamasında Yeni Konsept

New Concept in the Classification of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Severity

Dr. Sevinç SARINÇ ULAŞLI, Dr. Mehmet ÜNLÜ

 Özet  PDF

KOAH’ın Tanı, Sınıflama ve İzleminde Solunum Fonksiyon Testlerinin Yeri

Pulmonary Function Tests for Diagnosis, Classisfication and Monitoring of COPD

Dr. Atilla UYSAL

 Özet  PDF

KOAH Tedavisinde İnhale Kortikosteroidler

Inhaled Corticosteroids in COPD Treatment

Dr. Murat SEZER, Dr. Levent KART

 Özet  PDF

KOAH’ta Bronkodilatör Tedavi

Bronchodilator Therapy in COPD

Dr. Münire ÇAKIR

 Özet  PDF

Fosfodiesteraz-4 İnhibitörleri KOAH’ta Ne Vadediyor?

What do Phosphodiesterase-4 Inhibitors Promise in COPD?

Dr. Cengizhan SEZGİ, Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT

 Özet  PDF

Amfizemde Bronkoskopik Tedavi Yöntemleri

Endoscopic Management of Emphysema

Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Dr. Murat ACAT

 Özet  PDF

Türkiye’de KOAH Epidemiyolojisi

Epidemiology of COPD in Turkey

Dr. Yasin ABUL, Dr. Tevfik ÖZLÜ

 Özet  PDF

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Uyku Sorunları

Sleep Disturbances in Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Dr. Yılmaz BÜLBÜL

 Özet  PDF

KOAH’da Sistemik Sorunlar ve Yaklaşım

Systemic Manifestations and Comorbidities of COPD

Dr. Kürşat UZUN, Dr. Emin MADEN

 Özet  PDF

KOAH Tedavisinde Sigaranın Bıraktırılması

Role of Smoking Cessation in COPD Treatment

Mehmet KARADAĞ

 Özet  PDF

Tütünle İlişkisiz KOAH

COPD Not Related to Tobacco

Dr. Mehmet POLATLI

 Özet  PDF

KOAH’TA İmmünizasyon

Immunization in COPD

Dr. Ebru ÇAKIR EDİŞ

 Özet  PDF

KOAH’da Pulmoner Rehabilitasyon: Kime, Ne Zaman, Nasıl?

Pulmonary Rehabilitation in COPD: To Whom, When, How?

Dr. Pervin KORKMAZ EKREN, Dr. Alev GÜRGÜN

 Özet  PDF

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarının Perioperatif Değerlendirilmesi

Perioperative Evaluation of COPD Patients

Dr. Servet KAYHAN, Dr. Halit ÇINARKA, Dr. Nurhan KÖKSAL

 Özet  PDF

KOAH’ta Yaşamın Son Günleri

The Last Year of Life of COPD

Dr. Aslıhan YALÇIN, Dr. Akın KAYA

 Özet  PDF

KOAH’da Mekanik Ventilasyon

Mechanical Ventilation in COPD

Dr. İrfan UÇGUN

 Özet  PDF