Kapak ve İçerik

Mesleki Enfeksiyon Hastalıkları

Occupational Infectious Diseases

Dr. Hamza OGUN, Dr. Yasemin AKKOYUNLU

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.019

Kömür İşçisi Pnömokonyozu

Coal Worker’s Pneumoconiosis

Dr. Fatma ERBOY

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.020

Mesleki Akciğer Hastalıklarından Korunma

Prevention of Occupational Lung Diseases

Dr. Elif HATMAN ALTUNTAŞ

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.021

Akciğer Kanserinin Mesleki ve Çevresel Nedenleri

Occupational and Environmental Causes of Lung Cancer

Dr. Mehmet BAYRAM

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.022

Akut İnhalasyon Hasarı

Acute Inhalation Injury

Dr. Nur Şafak ALICI

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.023

Diğer Pnömokonyozlar ve Metallere Bağlı Akciğer Hastalıkları

The Other Pneumoconiosis and Metals Related to Lung Diseases

Dr. Nurhan KÖKSAL, Dr. Servet KAYHAN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.024

Küresel İklim Değişikliği ve Mesleksel Sağlık Üzerine Etkisi

Global Climate Change and Effects on Occupational Health

Dr. Ayşe COŞKUN BEYAN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.025

Mesleki KOAH Tanısına Yaklaşım

Diagnostic Approach to Occupational COPD

Dr. Ceyda ŞAHAN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.026

Silikozis

Silicosis

Dr. Arif Hikmet ÇIMRIN, Dr. Hande BAHADIR

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.027

Türkiye’de ve Dünyada Mesleki Akciğer Hastalıklarının Epidemiyolojisi

The Epidemiology of Occupational Lung Diseases in Turkey and Globally

Dr. Mehmet Erdem ALAGÜNEY

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.028

Yüksek İrtifa ve Dalışa Bağlı Akciğer Hastalıkları

High Altitude and Diving Related Pulmonary Diseases

Dr. Levent TABAK

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.029

Hipersensitivite Pnömonisi ve Mesleksel Maruziyetlerle İlişkisi

Hypersensitivity Pneumonia and Association to Occupataional Exposures

Dr. Esra AYDIN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.030

Mesleksel Astım

Occupational Asthma

Dr. Gökçen ARKAN ERDOĞAN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.031

Asbest Temasına Bağlı Plevra ve Akciğer Hastalıkları

Pleura and Lung Diseases Due to Asbestos Exposure

Dr. Muzaffer METİNTAŞ

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.032

Sosyal Sigortacılık İşlemlerinde Hekimin Rolü: Solunumsal Fonksiyonel Bozukluğun Değerlendirilmesi ve Yönetmeliklere Uyum

Role of Physicians in Social Insurance Procedures: Assessment of Respiratory Functional Disorder, Compliance with National Regulations

Dr. Canan DEMİR

 Özet  PDF