Kapak ve İçerik
10.5152/gghs.2019.034

Preoperatif Hasta Seçimi, Ameliyat Hazırlığı ve Cerrahi Aletler

Preoperative Patient Selection, Surgical Preparation and Surgical Instruments

Dr. Ömer ÖNAL

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.035

Videotorakoskopik Sempatektomi

Videothoracoscopic Sympathectomy

Dr. Volkan ERDOĞU, Dr. Özkan SAYDAM

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.036

Videotorakoskopik Hacim Küçültücü Cerrahi

Videothoracoscopic Volume Reduction Surgery

Dr. Muzaffer METİN, Dr. Volkan ERDOĞU

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.037

VATS Lobektomi, Segmentektomi, Pnömonektomi

VATS Lobectomy, Segmentectomy, Pneumonectomy

Dr. Celal Buğra SEZEN, Dr. Cemal AKER

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.038

Uniportal Rezeksiyonlar

Uniportal Resections

Dr. Akif TURNA

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.039

VATS Özofagus Cerrahisi

VATS Esophageal Surgery

Dr. Atilla EROĞLU, Dr. Yener AYDIN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.040

Mediastinal Hastalıklarda Videotorakoskopik Cerrahi

Videothoracoscopic Surgery for Mediastinal Diseases

Dr. Serhan TANJU, Dr. Murat KAPDAĞLI

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.041

Video Yardımlı Ampiyem Cerrahisi (Dekortikasyon, Delokülasyon)

Video Assisted Empyema Surgery (Decortation, Deloculation)

Dr. Ali Murat AKÇIL, Dr. Levent CANSEVER

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.042

VATS ile Diyafragma Cerrahisi

Diaphragmatic Surgery with VATS

Dr. Atila TÜRKYILMAZ, Dr. Celal TEKİNBAŞ

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.043

Videotorakoskopik Sleeve Rezeksiyon

Videothoracoscopic Sleeve Resection

Dr. Kenan Can CEYLAN, Dr. Arkın ACAR

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.044

Subkostal ve Subksifoid Rezeksiyonlar

Subcostal and Subxiphoid Resections

Dr. İlker KOLBAŞ, Dr. Talha DOĞRUYOL, Dr. Çağatay TEZEL

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.045

Uyanık VATS Ameliyatları

Awake VATS Surgery

Dr. Ali Cevat KUTLUK

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.046

VATS Extended Rezeksiyonlar (Göğüs Duvarı Rezeksiyonları, Neoadjuvan Tedavi Sonrası Akciğer Rezeksiyonları)

VATS Extended Resections (Chest Wall Resections, Lung Resections after Neoadjuvant Treatment)

Dr. Hüseyin MELEK, Dr. Cengiz GEBİTEKİN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.047

VATS Komplikasyon ve Kriz Yönetimi

VATS Complications and Crisis Management

Dr. Salih DUMAN, Dr. Melek AĞKOÇ, Dr. Berker ÖZKAN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.048

Minimal İnvaziv Pektus Cerrahisi

Minimally Invasive Pectus Surgery

Dr. Mehlika İŞCAN, Dr. Kamil KAYNAK

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.049

Uluslararası VATS Deneyimleri: Ürdün

International VATS Experiences: Jordan

Dr. Hamdi Abu Ali

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.050

Uluslararası VATS Deneyimleri: Kosta Rika

International VATS Experiences: Costa Rica

Dr. Albert Bolaños-Cubillo, Dr. William Guido-Guerrero

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2019.051

Uluslararası VATS Deneyimleri: Tayland

International VATS Experiences: Thailand

Dr. Sira Laohathai, Dr. Apichat Tantraworasin

 Özet  PDF