Kapak ve İçerik

Plevral Hastalıklarda Torakoskopi/ Torakotomi

Thoracoscopy/Thoracotomy in Pleural Diseases

Dr. Fatih METEROĞLU

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2015.062

Türkiye’de Malign Plevral Mezotelyoma Sorunu

Malignant Pleural Mesothelioma Problem in Turkey

Dr. Funda AKSU, Dr. A. Salih EMRİ

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2015.063

Malign Mezotelyomada Biyolojik Belirteçler

Biomarkers of Malign Mesothelioma

Dr. Muhammed Emin AKKOYUNLU

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2015.064

Malign Plevral Mezotelyoma Tedavisinde Yeni Gelişmeler

New Developments in Malignant Pleural Mesothelioma Treatment

Dr. Onur YAZICI, Dr. Murat ACAT, Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2015.065

Plevral Efüzyonların Tanısında ve Transuda-Eksuda Ayırımında Kullanılan Yeni Biyobelirteçler

The New Biomarkers for Diagnosis of Pleural Effusions and Differentation Transudate-Exudate

Dr. Turgut TEKE

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2015.066

Plevral Sıvının Mikrobiyolojik ve İmmünolojik Analizi

Microbiologic and Immunologic Analysis of Pleural Diseases

Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2015.067

Parapnömonik Efüzyonlara Yaklaşım: Sınıflama, Ne Zaman, Hangi Tedavi Uygulanmalı

Approach to Parapneumonic Effusions: Classification, Selection of Treatment and Its Timing

Dr. Kemal KARAPINAR, Dr. Muzaffer METİN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2015.068

Güncel Literatür Eşliğinde Şilotoraks ve Psödoşilotoraks’ın Değerlendirilmesi

Evaluation of Chylothorax and Pseudochylothorax Accompanied by Current Literature

Dr. Halil TÖZÜM, Dr. Tahir Şevval EREN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2015.069

Tüberkülozda Plevral Tutulum: Tanısal Yaklaşım, Tedavi ve Komplikasyonların Yönetimi

Pleural Involvement in Tuberculosis: Diagnostic Approach, Treatment and Management of Complications

Dr. Serir ÖZKAN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2015.070

İntraplevral Uygulamalar: Antibiyotik, Fibrinolitik, İrritan Ajanlar, Lavaj ve Diğer Uygulamalar

Intrapleural Procedures: Antibiotic, Fibrinolitic, Irritan Agents, Lavage and Other Methods

Dr. Sedat ZİYADE, Dr. O. Cemil AKDEMİR

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2015.071

İdiopatik Plevral Efüzyonlara Yaklaşım Nasıl Olmalı?

How Should Approach to Idiopathic Pleural Effusion?

Dr. Bünyamin SERTOĞULLARINDAN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2015.072

Plevranın Benign Tümörleri ve Mezotelyoma Dışı Malign Tümörleri

Benign and Malignant (Except Mesothelioma) Tumors of The Pleura

Plevra tümörleri, soliter fibröz tümör, cerrahi

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2015.073

Surgical Treatment Procedures in Management of Pleural Effusions: Therapeutic Pleural Aspiration, Intercostal Tube Drainage, Chemical Pleurodesis with Sclerosant Agent, Placement of an Indwelling Pleural Catheter, Pleuroperitoneal Shunts, and Pleurectomy/Decortication

Surgical Treatment Procedures in Management of Pleural Effusions: Therapeutic Pleural Aspiration, Intercostal Tube Drainage, Chemical Pleurodesis with Sclerosant Agent, Placement of an Indwelling Pleural Catheter, Pleuroperitoneal Shunts, and Pleurectomy/Decortication

Dr. Necati ÇITAK, Dr. Derya Özden OMAYGENÇ

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2015.074

Pnömotoraks

Pneumothorax

Dr. Gersi ALİSHA, Dr. Muzaffer METİN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2015.075

Karbon Nanotüpler ve Pulmoner Toksisiteleri

Carbon Nanotubes and Pulmonary Toxicity

Dr. Mehmet BAYRAM

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2015.076

Sistemik Hastalıklara Bağlı Plevral Efüzyonlar

Pleural Effusion Due to Systemic Diseases

Dr. Dorina ESENDAĞLI, Dr. Emin MADEN

 Özet  PDF