Kapak ve İçerik
10.5152/gghs.2014.0001

Türkiye’de Uykuda Solunum Bozuklukları Alanında Yapılan Çalışmalar

Studies Related to the Sleep Disordered Breathing in Turkey

Dr. Yılmaz BÜLBÜL

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2014.0002

Yeni Uyku Bozuklukları Sınıflaması (ICSD-3) Uykuda Solunum Bozukluklarında Neler Değişti?

New Classification of Sleep Disorders (ICSD-3) What Has Changed in Sleep Breathing Disorders? İn Sleep Breathing Disorders?

Dr. Ahmet URSAVAŞ

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2014.0003

Yetişkinlerde Görülen Obstrüktif Uyku Apnesinde Portable Monitörizasyon

Portable Monitoring in Adult Obstructive Sleep Apnea

Dr. Gizem KAPLAN, Dr. Nejat ALTINTAŞ

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2014.0004

Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu ve Kardiyovasküler Komplikasyonlar

Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Cardiovascular Complications

Dr. Neşe DURSUNOĞLU, Dr. Dursun DURSUNOĞLU

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2014.0005

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda İnflamasyon ve Metabolik Komplikasyonlar

Inflammation and Metabolic Complications in Obstructive Sleep Apnea

Dr. Servet KAYHAN, Dr. Yılmaz BÜLBÜL

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2014.0006

Kompleks Uyku Apne Sendromu

Complex Sleep Apnea (CompSA)

Dr. Mehmet KARADAĞ

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2014.0007

OSAS’ta PAP Tedavisi ve Cihaz Seçimi

PAP Treatment and Device Selection in OSAS

Dr. Hikmet FIRAT

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2014.0008

Uyku Apne Sendromunda PAP Pozitif Hava yolu Basıncı Tedavisine Uyum ve İlişkili Faktörler

Compliance and Related Factors for Positive Airway Pressure (PAP) Treatment in Sleep Apnea Syndrome

Dr. Ersin GÜNAY, Dr. Fatma FİDAN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2014.0009

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Diş Hekimliğinin Rolü

The Role of Dentistry in Obstructive Sleep Apnea Syndrome

Dr. Cafer ŞAHBAZ, Dr. Server MUTLUAY ÜNAL

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2014.0010

OSAS’ta Rezidüel Uykululuk ve Tedavisi

Residual Sleepiness in Obstructive Sleep Apnea: Evaluation and Treatment

Dr. Gökhan KIRBAŞ

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2014.0011

Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları

Sleep Related Hypoventilation and Hypoxemia Disorders

Dr. Aygül GÜZEL

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2014.0012

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Perioperatif Değerlendirme

Perioperative Evaluation in Obstructive Sleep Apnea Syndrome

Dr. Yavuz Selim İNTEPE

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2014.0013

Yoğun Bakımda Uyku

Sleep in Intensive Care

Dr. Kürşat UZUN, Dr. Durdu Mehmet YAVŞAN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2014.0014

Gebelikte Uyku Sorunları

Sleep Problems During Pregnancy

Dr. Sevinç SARINÇ ULAŞLI, Dr. Mehmet ÜNLÜ

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2014.0015

Uyku Apne Sendromu, Çalışma Hayatı ve Trafik Kazaları

Sleep Apnea Syndrome, Work Life and Traffic Accidents

Dr. Muzaffer SARIAYDIN, Dr. Remzi ALTIN

 Özet  PDF

10.5152/gghs.2014.0016

Çocuklukta Uykuda Solunum Bozuklukları

Sleep Disordered Breathing in Children

Dr. Reşit KÖKEN

 Özet  PDF