Kapak / İçindekiler Dosyası
Makaleler
İdiyopatik Pulmoner Fibrozis: Tanım, Sınıflama, Klinik ve Genetik Bulgular, Yeni Biyobelirteçler / Idiopathic Pulmonary Fibrosis: Definition, Classification, Clinical and Genetic Signs, New Biomarkers
Dr. Gamze KIRKIL
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2017.0013
İdiyopatik Pulmoner Fibroziste Solunum Fonksiyon Testleri / Pulmonary Function Tests in Idiopathic Pulmonary Fibrosis
Dr. Funda COŞKUN
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2017.0014
İdiyopatik Pulmoner Fibrozis Tanısında Radyolojik İpuçları / Radiological Clues in Diagnosis of Idiopathic Pulmonary Fibrosis
Dr. Figen BAŞARAN DEMİRKAZIK
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2017.0015
İdiyopatik Pulmoner Fibrozis Tanısında İnvaziv Tanı Yöntemlerinin Yeri / Interventional Procedures in the Diagnosis of Idiopathic Pulmonary Fibrosis
Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Dr. Nuri TUTAR
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2017.0016
İdiyopatik Pulmoner Fibroziste Patolojik Bulgular ve Özellikler / Pathological Findings and Characteristics in Idiopathic Pulmonary Fibrosis
Dr. Halide Nur ÜRER
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2017.0017
İdiyopatik Pulmoner Fibrozis ve Pulmoner Hipertansiyon / Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Pulmonary Hypertension
Dr. Müge ERBAY, Dr. Savaş Sedat ÖZSU
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2017.0018
İdiyopatik Pulmoner Fibrozisde Akut Atak ve Tedavisi / Acute Attack of Idiopathic Pulmonary Fibrosis and its Therapy
Dr. Aslıhan GÜRÜN KAYA, Dr. Yurdanur ERDOĞAN
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2017.0019
İdiyopatik Pulmoner Fibroziste Güncel Tedavi Yaklaşımı ve Yeni İlaçların Yeri / Current Therapeutic Approach and New Drugs in Idiopathic Pulmonary Fibrosis
Dr. Nesrin MOĞULKOÇ
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2017.0020
İdiyopatik Pulmoner Fibroziste Pulmoner Rehabilitasyon / Pulmonary Rehabilitaion in Idiopathic Pulmonary Fibrosis
Dr. Pınar ERGÜN
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2017.0021
İdiyopatik Pulmoner Fibroziste Akciğer Transplantasyonu / Lung Transplantation in Idiopathic Pulmonary Fibrosis
Dr. Remzi BAĞ, Dr. Esen KIYAN
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2017.0022
İdiyopatik Pulmoner Fibrozis ve Yoğun Bakımda Tedavi / Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Treatment in Intensive Care Unit Setting
Dr. Fatma ÇİFTCİ, Dr. Akın KAYA
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2017.0023
İnterstisyel Akciğer Hastalığında Gelecek / The Future in Interstitial Lung Disease
Katerina ANTONIOU MD PhD, Elyse E. LOWER MD, George MARGARITOPOULOS MD, PhD, Eleni BIBAKI MD, Maria BOLAKI, MD, Robert P. BAUGHMAN MD
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2017.0024