Kapak / İçindekiler Dosyası
Makaleler
Solunum Mekanikleri: Yeni Kavramlar / Respiratory Mechanics: New Concepts
Dr. İlim IRMAK, Dr. Sinem GÜNGÖR, Dr. Nalan ADIGÜZEL
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2018.001
Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Yeni Alanlar ve Modlar / Novel Areas and New Modes in Noninvasive Ventilation
Dr. Fatma ÇİFTCİ, Dr. Akın KAYA
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2018.002
Hasta Ventilatör İlişkisi / Patient Ventilator Interaction
Dr. Leyla TALAN1, Dr. Neriman Defne ALTINTAŞ2
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2018.003
Yoğun Bakımda Solunum Monitörizasyonu; Yeni Kavramlar, Öne Çıkanlar / Respiratory Monitoring in Intensive Care Unit; New Concepts and Highlights
Dr. Eylem ACARTÜRK TUNÇAY, Dr. Gökay GÜNGÖR
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2018.004
Ventilatör İlişkili Akciğer Hasarı / Ventilator Associated Lung Injury
Dr. Gökhan M. MUTLU
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2018.005
Ventilatörle İlişkili İnfeksiyonlardan Korunma / Protection From Ventilator-Associated Infections
Dr. Turgut TEKE
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2018.006
Akciğer Dışı Nedenlerle Mekanik Ventilasyon / Ventilatory Management of the Disease with Non-Injured Lung
Dr. Aslıhan YALÇIN
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2018.007
Uzun Dönem Mekanik Ventilasyon / Long-Term Mechanical Ventilation
Dr. Aydın ÇİLEDAĞ, Dr. Akın KAYA
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2018.008
Weaningde Son Gelişmeler / Latest Improvements in Weaning
Dr. Hamza OGUN, Dr. M. Emin AKKOYUNLU
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2018.009
Nöromusküler Hastalıklarda Mekanik Ventilasyon Desteği / Mechanic Ventilation Support in Neuromusculer Disorders
Dr. Mehmet Yasir PEKTEZEL, Dr. Ethem Murat ARSAVA, Dr. Mehmet Akif TOPÇUOĞLU
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2018.010
Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu / Extracorporeal Membrane Oxygenation
Dr. Mustafa K. BAYAR, Dr. Deniz B. KOSOVALI
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2018.011
Erişkinlerde Ventilatör İlişkili Pnömoni ve Tedavisi / Ventilator-Associated Pneumonia and its Treatment in Adults
Dr. Fatma ÇİFTCİ, Dr. Akın KAYA
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2018.012