Kapak / İçindekiler Dosyası
Makaleler
Kömür İşçisi Pnömokonyozu / Coal Worker’s Pneumoconiosis
Dr. Fatma ERBOY
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2019.019
Mesleki Akciğer Hastalıklarından Korunma / Prevention of Occupational Lung Diseases
Dr. Elif HATMAN ALTUNTAŞ
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2019.020
Akciğer Kanserinin Mesleki ve Çevresel Nedenleri / Occupational and Environmental Causes of Lung Cancer
Dr. Mehmet BAYRAM
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2019.021
Akut İnhalasyon Hasarı / Acute Inhalation Injury
Dr. Nur Şafak ALICI
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2019.022
Diğer Pnömokonyozlar ve Metallere Bağlı Akciğer Hastalıkları / The Other Pneumoconiosis and Metals Related to Lung Diseases
Dr. Nurhan KÖKSAL, Dr. Servet KAYHAN
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2019.023
Küresel İklim Değişikliği ve Mesleksel Sağlık Üzerine Etkisi / Global Climate Change and Effects on Occupational Health
Dr. Ayşe COŞKUN BEYAN
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2019.024
Mesleki KOAH Tanısına Yaklaşım / Diagnostic Approach to Occupational COPD
Dr. Ceyda ŞAHAN
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2019.025
Silikozis / Silicosis
Dr. Arif Hikmet ÇIMRIN, Dr. Hande BAHADIR
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2019.026
Türkiye’de ve Dünyada Mesleki Akciğer Hastalıklarının Epidemiyolojisi / The Epidemiology of Occupational Lung Diseases in Turkey and Globally
Dr. Mehmet Erdem ALAGÜNEY
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2019.027
Yüksek İrtifa ve Dalışa Bağlı Akciğer Hastalıkları / High Altitude and Diving Related Pulmonary Diseases
Dr. Levent TABAK
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2019.028
Hipersensitivite Pnömonisi ve Mesleksel Maruziyetlerle İlişkisi / Hypersensitivity Pneumonia and Association to Occupataional Exposures
Dr. Esra AYDIN
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2019.029
Mesleki Enfeksiyon Hastalıkları / Occupational Infectious Diseases
Dr. Hamza OGUN, Dr. Yasemin AKKOYUNLU
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2019.030
Asbest Temasına Bağlı Plevra ve Akciğer Hastalıkları / Pleura and Lung Diseases Due to Asbestos Exposure
Dr. Muzaffer METİNTAŞ
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2019.031
Sosyal Sigortacılık İşlemlerinde Hekimin Rolü: Solunumsal Fonksiyonel Bozukluğun Değerlendirilmesi ve Yönetmeliklere Uyum / Role of Physicians in Social Insurance Procedures: Assessment of Respiratory Functional Disorder, Compliance with National Regulations
Dr. Canan DEMİR
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2019.032
Mesleksel Astım / Occupational Asthma
Dr. Gökçen ARKAN ERDOĞAN
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2019.030