Kapak / İçindekiler Dosyası
Makaleler
Mediasten Anatomisi / Anatomy of the Mediastinum
Dr. Murat KURU, Dr. Olgun Kadir ARIBAŞ
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2020.027
Mediastinal Hastalıklarda Nükleer Tıp Yöntemleri / Nuclear Medicine Methods in Mediastinal Diseases
Dr. Yaşar SÖNMEZOĞLU, Dr. Kerim SÖNMEZOĞLU
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2020.029
Mediastinal Hastalıklarda Patoloji / Pathology of the Mediastinal Diseases
Dr. Halide Nur ÜRER
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2020.030
Mediasten Lenf Nodları ve İnvaziv Tanı Yöntemleri / Mediastinal Lymph Nodes and Invasive Diagnostic Methods
Dr. Esra ERTAN YAZAR, Dr. Mesut BAYRAKTAROĞLU
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2020.031
Pnömomediastinum / Pneumomediastinum
Dr. Mustafa Vedat DOĞRU, Dr. Özkan SAYDAM
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2020.032
Vena Kava Süperior Sendromu / Vena Cava Superior Syndrome
Dr. Ayşegül YILDIRIM
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2020.033
Miyastenia Gravis / Myasthenia Gravis
Dr. Şenay AYDIN
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2020.034
Miastenia Gravis Cerrahisi / Miastenia Gravis Surgery
Dr. Levent CANSEVER, Dr. Gamze ÇETİNKAYA
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2020.035
Mediastinal Enfeksiyonlar / Mediastinal Infections
Dr. Merve EKİNCİ, Dr. Akif TURNA
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2020.036
Anterior Mediastinal Hastalıkları / Anterior Mediastinal Diseases
Dr. Hasan TÜRÜT, Dr. Kerim TÜLÜCE, Dr. Gökçen SEVİLGEN
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2020.037
Posterior Mediastinal Hastalıklar / Posterior Mediastinal Diseases
Dr. Erhan ÖZER, Dr. Hüseyin MELEK
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2020.038
Timik Maligniteler (Sınıflama, Evreleme, Preoperatif Değerlendirme, Tanı Yöntemleri) / Thymic Malignancies (Classification, Staging, Preoperative Evaluation, Diagnostic Methods)
Dr. Yusuf KAHYA, Dr. Cabir YÜKSEL
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2020.039
Timoma Cerrahisi / Thymoma Surgery
Dr. Cemal AKER, Dr. Celal Buğra SEZEN, Dr. Muzaffer METİN
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2020.040
Mediastinal Lezyonların Minimal İnvaziv Tedavisinde Yeni Gelişmeler / New Developments in Minimally Invasive Treatment of Mediastinal Lesions
Dr. Ömer ÖNAL
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2020.041
Mediastinal Diseases Surgery México Experiences / Mediastinal Hastalıklar Cerrahisi Meksika Deneyimleri
Gerardo Rea MENDOZA, Jesús Armando Estrella SÁNCHEZ, Manuel Gonzalez ORTIZ
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2020.042
Mediasten Hastalıklarında Radyolojik Değerlendirme / Radiological Evaluation in Mediastinal Diseases
Dr. Aytül Hande YARDIMCI, Dr. Özgür KILIÇKESMEZ
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ] DOI NO: 10.5152/gghs.2020.028